Het Seminarie maakt eerstelijns verblijf mogelijk

Vanaf de start van Zorgresidence Het Seminarie in 2014 wordt er ‘hotelzorg’ geboden. Mensen met een zorgvraag kunnen er tijdelijk verblijven om te herstellen van een val of operatieve ingreep. Ook kunnen er mensen overnachten die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen blijven vanwege ziekte of een overbelaste mantelzorger. Sinds kort kan dat ook op basis van een indicatie eerstelijns verblijf (Elv).

Wat is eerstelijns verblijf ?
“De term zegt het eigenlijk al, ELV is verblijf dat in ‘de eerste lijn’ kan plaatsvinden omdat er geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg. Formeel wordt het gedefinieerd als  ‘medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is”.

En voor wie is eerstelijns verblijf bedoeld ?
Eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is. Belangrijk is de voorwaarde dat het verblijf medisch noodzakelijk is.

Wie bepaalt de medische noodzaak ?
De afweging voor eerstelijns verblijf wordt gemaakt door de transferverpleegkundige in het ziekenhuis en/of door de huisarts. De huisarts neemt daarbij de kenmerken van de patiënt, de hulpvragen en de thuisomgeving mee in zijn overweging. De medische noodzaak voor opname is, algemeen gesteld, aanwezig als er sprake is van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden.

Omdat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen is het een ideaal instrument voor de wijkverpleegkundige en de huisarts om kwetsbare ouderen tijdelijk meer zorg en toezicht te kunnen bieden als het thuis even niet meer of nog niet gaat.

Hoe wordt het eerstelijnsverblijf in Het Seminarie vergoed ?
Vanaf 1 januari 2017 wordt Elv bekostigd uit de Ziektekostenverzekeringswet en dat betekent dat het voor iedereen wordt vergoed uit het basispakket. Hoeveel er wordt vergoed hangt af van de verzekeraar en van de polis die men heeft. Omdat Het Seminarie slechts twee logeerkamers heeft, hebben we er voor gekozen om geen contract aan te gaan met ziektekostenverzekeraars. Mensen die een restitutiepolis hebben (een polis die een vrije zorgkeuze mogelijk maakt) krijgen het eerstelijns verblijf bij Het Seminarie 100% vergoed; Mensen die een basispolis hebben krijgen een gedeelte vergoed en moeten dan een gedeelte bijbetalen. We raden mensen altijd aan om zelf even contact op te nemen met hun verzekeraar om te horen hoeveel ze vergoed krijgen.
Delen?
Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2024 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring