Jaarverslag

KvK-nummer: 58058095
RSIN-nummer: 8528 54 390
AGB-code: 41419546

Hoofdllijnen actueel beleidsplan

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verzorgen van zorg en huisvesting voor ouderen met een zorgindicatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 
Missie
Het Seminarie biedt, in een sfeervolle, gastvrije en veilige omgeving, persoonlijke ouderenzorg en dienstverlening op maat. Het Seminarie heeft een katholiek christelijke identiteit. Het Seminarie zet volledig in op de eigen regie van haar bewoners. Deze is van essentieel belang voor het behouden van het gevoel van eigenwaarde en welbevinden en daarmee voor de kwaliteit van leven.

Ons professionele team doet er alles aan om de door u gewenste kwaliteit van leven te borgen. We streven er daarbij naar dat u als bewoner uw levensstijl kunt voortzetten. Het Seminarie draagt ook zorg voor een klimaat waarin het team zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen en plezier heeft in het werk. Dit vertaalt zich door in de zorg- en dienstverlening.
 
Visie
De zorg- en dienstverlening binnen Het Seminarie is gebaseerd op samenwerking, wederzijds respect en vertrouwen. Het Seminarie gaat voor samen redzaamheid waarin ook niet professionele krachten zoals familie, vrienden, stagiaires, buurtbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers een rol hebben.
 
Werkzaamheden Stichting Het Seminarie
Het bieden van verpleging, verzorging en individuele begeleiding aan ouderen met een zorgindicatie. Inkomsten komen uit PGB gelden. De PGB gelden worden besteed aan zorgpersoneel voor het bieden van verpleging, verzorging en individuele begeleiding.
 
Samenstelling Bestuur:
Het bestuur van Stichting Het Seminarie bestaat uit twee personen:

Dhr. E.J.G. Scheerder, voorzitter
Dhr. J.W. Aalderink, penningmeester
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van toezicht bestaat uit vier personen:
Raad van Toezicht:
Mw. T.E. Kuijpers (voorzitter)
Dhr. T. Sijbrandij (lid)
Dhr. S. La Roi (lid)

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders is passend in het beloningsstelsel van de NVZD en valt binnen de Balkenende norm. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Beloningsbeleid personeel
Salariëring vindt plaats conform de CAO VVT.

Klik hier om de balans van Stichting Het Seminarie te downloaden.
Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2024 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring