logo Seminarie

Bericht van de directie

Ook 2021 was een jaar met beperkingen door de coronapandemie, maar we zijn dankbaar dat we toch weer een paar nieuwe stappen hebben kunnen zetten in de ontwikkeling van het huis. Zo hebben we per 1 juni j.l. de twee nieuwe woonappartementen in Cahen in gebruik kunnen nemen en vonden we financiering voor de nieuwe (buurt)binnentuin.
In het afgelopen jaar hebben we aan ruim 45 ouderen een veilige plek kunnen bieden met 24 uurs zorg, maar we hebben helaas ook afscheid moeten nemen van 7 bewoners die zijn overleden.  Ook kwamen er 6 vaste (thuiswonende) bezoekers van onze buurtkamer te overlijden; we dragen al deze personen mee in liefdevolle herinnering.           


Voortgang binnentuin (Het Binnenhof)


We gaan met een professioneel tuinbedrijf in januari beginnen met het opknappen van Het Binnenhof. De regie ligt bij Ron de Wilde en Ronald van den Bos. Dankzij de gulle gift van Stichting Woonvast en het Latei fonds kunnen we bijna al onze wensen invullen. Ook zijn we nog in conclaaf met de eigenaar van de gebouwen, MHM, voor een bijdrage,. De sterk verhoogde materiaalprijzen en arbeidslonen van vakmensen maken dat we keuzes zullen moeten maken.


Personeel


In een overspannen arbeidsmarkt zien we dat medewerkers eerder wisselen. Zo ook bij ons. Ze willen proeven aan het groene(re) gras van de buren. Soms is dat jammer en soms ook niet. Een aantal medewerkers heeft Het Seminarie verlaten. Ik kan u met veel genoegen melden dat we vier nieuwe en gekwalificeerde medewerkers hebben gevonden waarin we alle vertrouwen hebben dat zij, met de rest van ons team, een geweldige klus gaan klaren.


De Living


Het te grote aantal MBO-stagiaires, hun vele verzuim en Corona veroorzaakten veel onrust en gedoe in de living. Excuses daarvoor! We werken er hard aan om het (veel) beter te gaan doen!! Onder leiding van JW Aalderink wordt er hard gewerkt aan betere invullingen en het werven van goede nieuwe mensen, en dat lukt ook! De recente strenge Coronamaatregelen dwingen ons weer een paar flinke stappen terug te doen helaas. Weet dat we er alles aan doen om met voldoende en goede mensen de living te bemensen. Als we de livingploeg compleet hebben gaan we hen, door een horecatopper, hospitality trainingen geven.

We zijn blij goede opvolging voor Elvira Martina (coordinator living)  te hebben gevonden. Esther de Kort gaat leidinggeven aan het team Leefplezier van Het Seminarie. Verder gaat zij zich bezighouden met onze culturele activiteiten en met de hospitality van de living. We zijn nog op zoek naar iemand die leiding gaat geven aan ons nieuwe team van Oudste van Living, stagiaires en vrijwilligers.
Wij wensen Esther de Kort veel succes en plezier toe in haar nieuwe job!


Kleingeld in het appartement


Het komt regelmatig voor dat er kleingeld nodig is voor onze bewoners. Denk aan een bijdrage voor een verjaardag of voor een afscheidscadeau voor een medewerker etc. Op dit moment lopen deze betalingen over onze administratie. Omdat dit omslachtig en duur is willen we het graag anders organiseren. Wilt u dat als familie met uw vader of moeder opnemen graag.  Een bedrag van 50 euro lijkt ons ruim voldoende mits deze aangevuld wordt natuurlijk.


Coronamaatregelen


Afgelopen weekend hebben we bewoners, familie en personeel wederom moeten confronteren met nieuwe maatregelen in vervolg op de landelijke harde lockdown. We hadden goede hoop op de boosterprik die de bewoners op 13 december j.l. werd toegediend maar de Omikron-variant tempert de verwachtingen. Met name de onzekerheid over de effectiviteit van de booster bij Omikron in kwetsbare ouderen maakt dat we opnieuw strenge maatregelen hebben moeten nemen.
Dat is uitermate teleurstellend in deze feestelijke tijd, maar het is in het belang van zowel onze bewoners als medewerkers dat iedereen zich volledig inzet voor een veilige woon- en werkomgeving. Zo zijn we de eerdere besmettingsgolven goed doorgekomen en we hopen ook de verwachte Omikrongolf goed het hoofd te kunnen bieden. We rekenen op ieders begrip!

Ondertussen maken we het gezellig in Het Seminarie en zijn familie en vrienden van harte welkom, zij het binnen de kaders van de nieuwe bezoekregeling.

Ik wens u plezierige feestdagen toe en veel goeds en gezondheid voor het nieuwe jaar.

Emil Scheerder
Voorzitter Raad van Bestuur

Emil
Delen?

Werken bij

Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2023 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring