logo Seminarie

Financiën 2022

Terwijl we ons in Het Seminarie voorbereiden op de sfeervolle feestdagen met tal van activiteiten, willen we u graag tijdig op de hoogte brengen van een aantal zakelijke ontwikkelingen in het nieuwe jaar.

Ontwikkeling woonkosten 2022Huurtarieven 202

2


De huurkosten worden jaarlijks vastgesteld conform de indexering huurprijzen van het CBS. Voor 2022 wordt dat een verhoging van 3,4 %.

Servicekosten 202

2


Voor de serviceverlening binnen Het Seminarie berekenen we een vast bedrag van servicekosten per maand dat zich ontwikkelt volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Voor 2021 betekent dat een verhoging van 3,4 %. De prijzen in het restaurant (consumpties en gastmaaltijden) blijven ongewijzigd. Restaurantkosten en andere verbruikskosten worden op rekening gezet en maandelijks, samen met de huur- en servicekosten, geïncasseerd.

Ontwikkeling zorgkosten 2022Wet Langdurige Zorg (WLZ)


De zorg aan de bewoners van Het Seminarie wordt grotendeels gefinancierd uit de WLZ. In het laatste regeerakkoord is besloten dat er meer geld vrijgemaakt zou worden voor de verpleeghuiszorg. Net als in 2021 is deze z.g. ‘kwaliteitsimpuls’ niet verwerkt in de PGB-tarieven, maar ziet u het terugkomen als extra toeslag op uw PGB-toekenningsbeschikking voor 2022, onder het kopje ‘Toeslag voor kwaliteit V&V’ (€ 4.295,-/jaar). In het afgelopen jaar is dit geld in Het Seminarie besteed aan de inzet van meer personeel in de Living en extra groepsbegeleiding/activiteiten. De kwaliteitstoeslag zal in 2022 op dezelfde manier worden aangewend.

Persoonsgebonden Budget (PGB) en de wooninitiatieven


Het Persoonsgebonden Budget, als leveringsvorm, blijſt onverminderd bestaan. De overheid erkent het PGB als een belangrijk 'regie-instrument' voor zorgvragers, maar er is al langere tijd een discussie gaande of de wooninitiatieven noodzakelijkerwijs moeten worden bekostigd met PGB’s. Demissionair Minister de Jonge heeſt zich op het standpunt gesteld dat ‘Zorg in Natura’ meer voor de hand ligt. Per Saldo, de belangenorganisatie voor budgethouders is daarover in gesprek met de minister en wij volgen de discussie met belangstelling. Voor 2021 is de ‘Toeslag Wooninitiatief’ vastgesteld op € 4.724,-/jaar. Deze toeslag is bedoeld ter dekking van de kosten van de zorginfrastructuur en komt terug op uw PGB-toekenningsbeschikking.

Tarieven 2022 PGB-WLZ


Onlangs zijn de nieuwe PGB-WLZ-tarieven voor 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven zijn geïndexeerd met 2,56%.

Eigen bijdrage


Voor zorg uit de WLZ geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Voor zorg geleverd door Het Seminarie blijſt een lage eigen bijdrage gelden, die in 2022 maximaal € 764,00 per maand bedraagt. Met de rekenhulp van Het CAK kunt u zelf berekenen hoe uw eigen bijdage in 2022 zal uitvallen. Selecteer daarvoor “Persoonsgebonden budget” en daarna “WLZ” en tot slot “geen zorg in een instelling”.

Particuliere zorg


Naast de overheidsgefinancierde zorg is het mogelijk om particulier extra zorguren in te kopen bij Het Seminarie. Hiervoor zijn de volgende uurtarieven vastgesteld voor 2022: Indien de betreffende bewoner ook geïndiceerde zorg ontvangt, zijn deze tarieven vrijgesteld van BTW.

Uurtarieven 2022 in € per uur
Verpleging € 62,83
Pers.verzorging € 48,45
Individuele begeleiding € 48,45
Huishoudelijke zorg € 31,95
Vervangende mantelzorg € 31,95

SVB WijzigingsformulierenVoor 2022 hoeven we geen nieuwe zorgovereenkomsten af te sluiten, maar kunnen we wederom volstaan met het wijzigen van de maandtarieven d.m.v. de SVB wijzigingsformulieren. Dit jaar gaat dat online via het nieuwe PGB-portaal en daarover zijn de contactpersonen die als Gewaarborgde Hulp fungeren reeds geinformeerd.

De betalingswijze in 2022 blijſt ongewijzigd; conform de lopende zorgovereenkomsten ontvangt Het Seminarie een vast bedrag per maand dat automatisch wordt overgemaakt door de SVB. Ook in 2022 zal 100% van het persoonsgebonden budget worden ingezet voor de zorgexploitatie van Stichting Het Seminarie. De wijze waarop uw zorgbudget wordt aangewend in 2022, kunt u met uw EVV-er bespreken tijdens de jaarlijkse evaluatie van uw persoonlijke zorgleefplan.

Hopelijk hebben we u met dit overzicht voldoende geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het komende jaar. We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeſt of een nadere toelichting wilt op deze informatie. Neemt u dan gerust contact op met Jan Willem Aalderink, tel. 033 465 5115.
Delen?

Werken bij

Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2023 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring