logo Seminarie

Financien 2023

Terwijl we ons in Het Seminarie voorbereiden op de sfeervolle feestdagen, willen we u graag tijdig op de hoogte brengen van een aantal zakelijke ontwikkelingen in het nieuwe jaar. De woon- en zorgkosten voor 2023 worden bepaald door de ontwikkeling van de consumentenprijzen en de loonontwikkeling, alsvolgt:

Ontwikkeling woonkosten 2023Huurtarieven 2023


De huurkosten werden jaarlijks vastgesteld conform de indexering huurprijzen van het CBS. Voor 2023 gaat dat echter veranderen en worden de huurprijzen gebaseerd op de loonontwikkeling, lees daarover meer in dit overheidsbericht. Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe systematiek gelden: %loonontwikkeling plus 1%. De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november zoals die door het CBS worden gepubliceerd. Aangezien dit percentage, op het moment van dit schrijven, nog niet bekend is gemaakt zullen we u daarover later informeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de laatste berichten van de Rijksoverheid.


Servicekosten 2023


Voor de serviceverlening binnen Het Seminarie berekenen we een vast bedrag van servicekosten per maand dat zich ontwikkelt volgens de consumentenprijsindex (CPI) oktober-oktober van het CBS, zoals ook vastgelegd in de huurovereenkomst. Op basis hiervan zullen de servicekosten in 2023 worden verhoogd met 14,3%. Met de rest van Nederland heeft ook Het Seminarie last van de extreme verhoging van de kosten voor gas en elektra, waardoor wij genoodzaakt zijn om deze hoge CPI door te belasten aan u als bewoner. Mochten hierin (van regeringswege) wijzigingen of tegemoetkomingen komen, dan zullen wij kijken wat dit voor ons als Seminarie,  en daarmee voor u als bewoner, betekent. De prijzen in het restaurant (consumpties en gastmaaltijden) zullen ook met dit percentage worden aangepast. Restaurantkosten en andere verbruikskosten worden op rekening gezet en maandelijks, samen met de huur- en servicekosten, geïncasseerd. Als volgt:

Restaurantprijzen 2023
     
Consumpties
      
€  2,30
Lunch
      
€  7,50
Diner
    
€ 14,25
Entree concerten
     
€  6,00
Bijdrage uitjes
€ 17,00


Ontwikkeling zorgkosten 2023Wet Langdurige Zorg (WLZ)


De zorg aan de bewoners van Het Seminarie wordt grotendeels gefinancierd uit de WLZ. Net als in 2022 is er een ‘kwaliteitsimpuls’  als extra toeslag op uw PGB-toekenningsbeschikking voor 2023, onder het kopje ‘Toeslag voor kwaliteit V&V’ . Deze wordt verhoogd met 4,55% van€ 4.295,- naar € 4.490,- per jaar. In het afgelopen jaar is dit geld in Het Seminarie besteed aan de inzet van meer personeel in de Living en extra groepsbegeleiding/activiteiten. De kwaliteitstoeslag zal in 2023 op dezelfde manier worden aangewend.

Persoonsgebonden Budget (PGB) en de wooninitiatieven


Het Persoonsgebonden Budget, als leveringsvorm, blijſt onverminderd bestaan. Minister Helder heeft afgelopen jaar aangegeven dat ze de wooninitiatieven liever niet bekostigd ziet met PGB’s, maar Per Saldo, de belangenorganisatie voor budgethouders, is daarover in gesprek met de minister en wij volgen de discussie met belangstelling. Voor 2023 is de ‘Toeslag Wooninitiatief’ vastgesteld op € 4.939,-/jaar. Deze toeslag is bedoeld ter dekking van de kosten van de zorginfrastructuur en komt terug op uw PGB-toekenningsbeschikking.

Tarieven 2023 PGB-WLZ


De nieuwe PGB-WLZ-tarieven voor 2023 zijn geïndexeerd met 5,99%. Het uurtarief dat Het Seminarie hanteert voor meerzorg is vastgesteld op € 71,40.

Eigen bijdrage


Voor zorg uit de WLZ geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Voor zorg geleverd door Het Seminarie blijſt een lage eigen bijdrage gelden, die in 2022 maximaal € 764,00 per maand bedroeg. Zodra de eigen bijdrage voor 2023 bekend is kunt u met de rekenhulp van Het CAK zelf berekenen hoe uw eigen bijdage in 2023 zal uitvallen. Selecteer daarvoor “Persoonsgebonden budget” en daarna “WLZ” en tot slot “geen zorg in een instelling”.

Particuliere zorg


Naast de overheidsgefinancierde zorg is het mogelijk om particulier extra zorguren in te kopen bij Het Seminarie. Hiervoor zijn de volgende uurtarieven vastgesteld voor 2023: Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Uurtarieven 2023 in € per uur


Verpleging
€ 65,68
Pers.verzorging
€ 50,70
Individuele begeleiding
€ 50,70
Huishoudelijke zorg
€ 33,40
Vervangende mantelzorg
€ 33,40


SVB WijzigingsformulierenVoor 2023 hoeven we geen nieuwe zorgovereenkomsten af te sluiten, maar kunnen we wederom volstaan met het wijzigen van de maandtarieven d.m.v. de SVB wijzigingsformulieren. Dit jaar gaat dat wederom online via het nieuwe PGB-portaal en daarover zijn de contactpersonen die als Gewaarborgde Hulp fungeren reeds geinformeerd.

De betalingswijze in 2023 blijſt ongewijzigd; conform de lopende zorgovereenkomsten ontvangt Het Seminarie een vast bedrag per maand dat automatisch wordt overgemaakt door de SVB. Ook in 2023 zal 100% van het persoonsgebonden budget worden ingezet voor de zorgexploitatie van Stichting Het Seminarie. De wijze waarop uw zorgbudget wordt aangewend in 2023, kunt u met uw EVV-er bespreken tijdens de jaarlijkse evaluatie van uw persoonlijke zorgleefplan.

Hopelijk hebben we u met dit overzicht voldoende geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het komende jaar. We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeſt of een nadere toelichting wilt op deze informatie. Neemt u dan gerust contact op met Jan Willem Aalderink(jwa@thatcher.nl) of Kelvin Spronk (administratie@hetseminarie.nl). Wilt u hierbij uw contactgegevens (inclusief telefoonnummer) vermelden?

Amersfoort, 30 november 2022
Delen?

Werken bij

Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2023 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring