Financien 2024

Terwijl we ons in Het Seminarie voorbereiden op de sfeervolle feestdagen, willen we u graag tijdig op de hoogte brengen van een aantal zakelijke ontwikkelingen in het nieuwe jaar. De woon- en zorgkosten voor 2024 worden bepaald door de ontwikkeling van de consumentenprijzen en de loonontwikkeling, als volgt:

Ontwikkeling woonkosten 2024Huurtarieven 2024

Net als in 2023 worden de huurprijzen in 2024 gebaseerd op de loonontwikkeling. De systematiek die hiervoor geldt: %loonontwikkeling plus 1%. De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november zoals die door het CBS worden gepubliceerd. Aangezien dit percentage, op het moment van dit schrijven, nog niet bekend is gemaakt zullen we u daarover later informeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de laatste berichten van de Rijksoverheid.

Servicekosten 2024

Voor de serviceverlening binnen Het Seminarie berekenen we een vast bedrag van servicekosten per maand dat zich ontwikkelt volgens de consumentenprijsindex (CPI) oktober-oktober van het CBS, zoals ook vastgelegd in de huurovereenkomst. Op basis hiervan zullen de servicekosten in 2024 niet verhoogd worden. Juist omdat we het afgelopen jaar te maken hadden met een flinke stijging van de kosten, zijn wij blij dat we dit jaar aan kunnen geven dat de servicekosten niet verhoogd zullen worden.

Restaurantprijzen 2024
     
Consumpties
€  2,30
Lunch
€  7,50
Diner
€ 14,25

Ontwikkeling zorgkosten 2024Tarieven 2024 PGB-WLZ

De nieuwe PGB-WLZ-tarieven voor 2024 zijn geïndexeerd met 6,37%. Het uurtarief dat Het Seminarie hanteert voor meerzorg is vastgesteld op € 75,95.

Toeslag voor kwaliteit V&V

Net als in 2023 is er een ‘kwaliteitsimpuls’  als extra toeslag op uw PGB-toekenningsbeschikking voor 2024, onder het kopje ‘Toeslag voor kwaliteit V&V’ . Deze wordt verhoogd met 6,37% van€ 4.490,- naar € 4.842,- per jaar. In het afgelopen jaar is dit geld in Het Seminarie besteed aan de inzet van meer personeel in de Living en extra groepsbegeleiding/activiteiten. De kwaliteitstoeslag zal in 2024 op dezelfde manier worden aangewend.

Toeslag wooninitiatieven

Voor 2024 is de ‘Toeslag Wooninitiatief’ vastgesteld op € 5.326,-/jaar. Deze toeslag is bedoeld ter dekking van de kosten van de zorginfrastructuur en komt terug op uw PGB-toekenningsbeschikking.

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de WLZ geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Voor zorg geleverd door Het Seminarie blijft een lage eigen bijdrage gelden. Zodra de eigen bijdrage voor 2024 bekend is kunt u met de rekenhulp van Het CAK zelf berekenen hoe uw eigen bijdage in 2024 zal uitvallen. Selecteer daarvoor “Persoonsgebonden budget” en daarna “WLZ” en tot slot “geen zorg in een instelling”.

SVB Wijzigingsformulieren

Voor 2024 zullen we wederom de maandtarieven wijzigen d.m.v. de SVB wijzigingsformulieren. Dit jaar gaat dat opnieuw online via het nieuwe PGB-portaal. De gewaarborgde hulpen zullen een e-mail ontvangen als het wijzigingsformulier klaarstaat in het PGB portaal. We willen u vragen om dit formulier dan zo snel als mogelijk te accorderen.

Hopelijk hebben we u met dit overzicht voldoende geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het komende jaar. We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeſt of een nadere toelichting wilt op deze informatie. Neemt u dan gerust contact op met Jan Willem Aalderink(jwa@thatcher.nl) of Kelvin Spronk (administratie@hetseminarie.nl). Wilt u hierbij uw contactgegevens (inclusief telefoonnummer) vermelden?

Amersfoort, 29 november 2023
Delen?
Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2024 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring