Corona update: Verlenging lockdown

Zoals het kabinet heeft aangekondigd in de laatste persconferentie zal de huidige lockdown met drie weken worden verlengd. Graag brengen we u op de hoogte van ons coronabeleid in de komende tijd. We maken ons zorgen over de nieuwe Engelse virusmutatie, maar het goede nieuws is dat de bewoners op afzienbare termijn gevaccineerd kunnen worden.

Vaccinatie tegen Covid19 is begonnen


Onze zorgmedewerkers zijn op 4 januari jl. uitgenodigd voor het vaccinatieprogramma en een aantal van hen heeft de eerste dosis al toegediend gekregen door de GGD.
De vaccinatie van bewoners van kleinschalige woonvormen wordt verzorgd door de huisartsen, volgens minister de Jonge vanaf 25 januari a.s. In Het Seminarie werken we samen met zeven verschillende huisartsen en we hopen dat zij allen in week 4 en 5 kunnen langskomen voor het toedienen van de eerste dosis en in week 7 en 8 voor de tweede. Het vaccin dat zal worden gebruikt is een z.g. RNA-vaccin, naar verwachting van Moderna. Binnenkort ontvangen onze bewoners of wettelijke vertegenwoordigers een uitnodiging en verzoek om toestemming voor de toediening en voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM.

Meer uitleg over het RNA-vaccin vindt u in deze informatieve video:

Feiten en fabels over het coronavaccin

Omdat het vaccin het lichaam 'aanzet' om afweerstoffen aan te maken, duurt het even voor het vaccin optimale bescherming biedt. Naar schatting is daar twee weken na de laatste dosis sprake van. Als alles volgens planning verloopt zullen gevaccineerde bewoners dus vanaf week 10 voldoende beschermd zijn. In de tussenliggende periode blijven de nu geldende maatregelen van kracht:
 

Bewoners: Thuisblijven en nog even volhouden


Hoewel de incidentiecijfers in Amersfoort nu eindelijk de goede kant op gaan, willen we geen besmettingen riskeren in de weken voor en tijdens het vaccinatieprogramma van onze bewoners. Een corona-uitbraak kan n.l. tot gevolg hebben dat we het vaccineren moeten stopzetten tot nader order. Dat betekent dat we nog even moeten volhouden met elkaar en dat bewoners tot eind februari thuis blijven. Een frisse neus halen tijdens een wandeling door de stad of in het park is uiteraard toegestaan, maar uitjes per auto en extern familiebezoek wordt ten strengste afgeraden. We willen het risico op blootstelling aan de zeer besmettelijke Britse virusvariant maximaal beperken tot al onze bewoners optimaal beschermd zijn door het vaccin.

Vrijwilligers en professionele dienstverleners: Beperkte toegang


Net als in de afgelopen weken zullen we ook onze vrijwilligers vragen om thuis te blijven. In goed overleg is een kleine groep samengesteld die actief is in de Living en de Keuken, de overige vrijwilligers hopen we vanaf 1 maart a.s. weer te kunnen verwelkomen.
Van onze dienstverleners zijn alleen de paramedici welkom gedurende de lockdown. In geval van Het Seminarie zijn dat fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Uiteraard blijven we toegang verlenen aan huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en geestelijk verzorgers.
Onze bewoners zal niets aan medische zorg ontbreken, maar poliklinische afspraken in het ziekenhuis die niet spoedeisend zijn, zullen zoveel mogelijk worden uitgesteld tot na 1 maart.

Bezoekregeling tot 1 maart a.s.


De bezoekbeperking die we per 5 oktober jl. hebben doorgevoerd blijft ongewijzigd van kracht. Iedere familie heeft aangegeven welke vaste mantelzorgers als veilig worden beschouwd en deze bezoekers blijven van harte welkom, mits er van te voren een afspraak is gemaakt. Tot 1 maart is het niet mogelijk om een bewoner op te halen voor verblijf elders. Voor het maken van een afspraak gebruikt u deze link:
 
Afspraak voor een mantelzorgbezoek

Voor de overige familieleden en vrienden is het ook een kwestie van nog even volhouden. Hen nodigen we opnieuw uit om gebruik te maken van de raambezoeken en het beeldbellen tot we de maatregelen kunnen versoepelen per 1 maart aanstaande.  Maak daarvoor gebruik van een van deze knoppen:
 
Afspraak voor een raambezoek

Afspraak voor een keer beeldbellen

Mogelijke versoepeling na 1 maart a.s.


Voor de beschermingsmaatregelen na het vaccinatieprogramma volgen we de richtlijnen van de GGDRU en het RIVM. Omdat gevaccineerde personen het virus wel kunnen overdragen én zowel onze vrijwilligers als bezoekers pas later zullen worden ingeënt, zal het gebruik van mondneusmaskers, bijvoorbeeld, nog een periode noodzakelijk blijven.

Toch hebben we goede hoop dat er na de vaccinaties weer meer mogelijk is en dat we geleidelijk aan weer het open en gastvrije huis kunnen worden dat Het Seminarie altijd is geweest. Daarover berichten we u graag in een volgende update, medio februari !


Voor vragen, neem SVP contact op met onze zorgcoordinator, Gera Akkerman


Delen?
Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2024 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring